Διαφορά μεταξύ Vmodel και Waterfall Model

Vmodel vs Waterfall ModelΜία από τις παλαιότερες συζητήσεις στη μηχανική λογισμικού είναι η συζήτηση μεταξύ του καταρράκτη έναντι του μοντέλου V. Αυτή η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το καλύτερο μοντέλο λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές. Υπάρχουν διάφορες φάσεις που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Οι φάσεις είναι παρόμοιες τόσο στον καταρράκτη όσο και στο μοντέλο V, και το μόνο πράγμα που μέχρι στιγμής ήταν αμφισβητούμενο είναι η προσέγγιση στην οποία μπορούν να επιτευχθούν αυτά τα δύο μοντέλα.

Στο μοντέλο V, υπάρχουν πολλές δραστηριότητες οι οποίες, όταν σχεδιάζονται μαζί σε ένα σχηματικό διάγραμμα, σχηματίζουν ένα σχήμα V. Κάθε φάση που λέγεται έχει μια αντίστοιχη φάση που εμπλέκεται στον έλεγχο. Αυτό το μοντέλο οφείλεται στον ίδιο αριθμό δοκιμές και η ανάπτυξη αναφέρεται ως μοντέλο επαλήθευσης και επικύρωσης. Η πλευρά επαλήθευσης ασχολείται με το τέλος ανάπτυξης, ενώ η επικύρωση ασχολείται με τις φάσεις δοκιμής. Μεταξύ των δραστηριοτήτων στις οποίες εμπίπτει η επαλήθευση περιλαμβάνεται η ανάλυση απαιτήσεων όπου συλλέγονται πληροφορίες από τον τελικό χρήστη. Αυτές οι πληροφορίες είναι σημαντικές για την ανάπτυξη της τεκμηρίωσης λογισμικού.Ακολουθεί ο σχεδιασμός του συστήματος, ο οποίος στοχεύει στην προετοιμασία λειτουργικού σχεδιασμού λογισμικού. Το επόμενο πράγμα που ακολουθεί είναι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Αυτό ονομάζεται επίσης ο σχεδιασμός υψηλού επιπέδου ότι η σχέση διεπαφής και οι πίνακες βάσης δεδομένων και οι εξαρτήσεις των πινάκων. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης είναι η κωδικοποίηση όπου ολόκληρο το έργο χωρίζεται σε μικρές ενότητες για κωδικοποίηση που στη συνέχεια συγχωνεύονται για τη δημιουργία ολόκληρου του συστήματος.Η πλευρά επικύρωσης, από την άλλη πλευρά, έχει τέσσερα στάδια όπως στο στάδιο επαλήθευσης. Αυτές οι φάσεις ξεκινούν με τη δοκιμή μονάδας, μετά τη δοκιμή ενοποίησης, τη δοκιμή συστήματος και, τέλος, τη δοκιμή αποδοχής από τον χρήστη, όπου αξιολογείται ολόκληρο το σύστημα ως σύνολο.

Το μοντέλο καταρράκτη είναι η παλαιότερη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, με την προέλευσή του να προέρχεται από την κατασκευαστική και κατασκευαστική βιομηχανία. Η βασική ιδέα αυτής της διαδικασίας είναι ότι υπάρχει μια διαδοχική ροή διεργασιών που μειώνουν το ένα μετά το άλλο, όπως φαίνεται σε έναν καταρράκτη. Αυτές οι φάσεις του μοντέλου καταρράκτη περιλαμβάνουν Απαίτηση Συγκέντρωσης και Ανάλυσης όπου συγκεντρώνονται οι απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό το βήμα οδηγεί στη φάση σχεδιασμού, όπου δημιουργείται το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού και στη συνέχεια η φάση υλοποίησης όπου το λογισμικό κώδικας είναι γραμμένο. Η φάση που ακολουθεί είναι η δοκιμή και ο εντοπισμός σφαλμάτων, που οδηγεί στην παράδοση και τέλος στη φάση συντήρησης.

Η κύρια διαφορά που σημειώνεται μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι οι δραστηριότητες δοκιμών εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Το μοντέλο V φαίνεται να μοιάζει με μοντέλο που έχει δεδομένη αρχή και τέλος, ενώ το μοντέλο καταρράκτη είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενο. Το μοντέλο V διαφέρει ως ταυτόχρονη διαδικασία. Από το διαφορετικό λογισμικό που έχει παραχθεί στην αγορά, το λογισμικό που παράγεται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία V φαίνεται να είναι χαμηλότερο, καθώς υπάρχουν πολλές δραστηριότητες δοκιμής σε αντίθεση με το μοντέλο καταρράκτη που έχει μία μόνο φάση δοκιμής όταν το έργο ολοκληρωθεί.
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι προτιμάται η χρήση του μοντέλου V όποτε υπάρχουν συνεχείς αλλαγές που πρέπει να συμπεριληφθούν. Αυτό είναι για ένα άτομο ή μια εξέλιξη που ο πελάτης έχει αναστατωθεί σχετικά με τις ανάγκες του έργου του, καθώς συνεχίζουν να αλλάζουν αυτό που θεωρούν ότι φαίνεται ιδανικό. Άτομα με σταθερές απαιτήσεις που δεν θα αλλάξουν στη φάση ανάπτυξης του έργου πρέπει να εγκατασταθούν για το μοντέλο καταρράκτη. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στο μοντέλο V είναι φθηνές να εφαρμοστούν, όπως είναι ο έλεγχος και η ανάπτυξη γίνεται ταυτόχρονα. Αυτό δεν συμβαίνει με το μοντέλο καταρράκτη, το οποίο τείνει να είναι δαπανηρή υπόθεση, καθώς τυχόν ελαττώματα λογισμικού δεν μπορούν να παρατηρηθούν έως ότου φτάσει στη φάση δοκιμής.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Montessori και κανονικού σχολείουΥπάρχουν διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης αν και πολλοί άνθρωποι είναι πιο εξοικειωμένοι με τη συμβατική ή τακτική εκπαίδευση στην τάξη. Το άλλο μοντέλο εκπαίδευσης που

Ζωή μετά από τρικυμία

Τρία χρόνια μετά την πρεμιέρα του, το «Shrill» στο Hulu φτάνει στο τέλος του - αλλά η δουλειά για την αποδοχή του λίπους και του σώματος δεν τελειώνει ποτέ.

Διαφορά μεταξύ κομμουνισμού και ναζισμού

Κομμουνισμός εναντίον του Ναζισμού Κομμουνισμός και Ναζισμός - Δύο ιστορικές φιλοσοφίες που έχουν περισσότερες κοινές από ό, τι πιστεύουν πολλοί Το 1939, ο κόσμος εκπλήχθηκε από τους Ναζί-Σοβιετικούς

Διαφορά μεταξύ μονάδων flash και σκληρών δίσκωνFlash Drives vs Hard Drives Με τη σημερινή ατελείωτη λίστα δραστηριοτήτων που εκτελούνται μέσω της χρήσης προσωπικών υπολογιστών, οι χρήστες έχουν συνεχή ανάγκη για μνήμη

Λειτουργία Spring High: Thuds vs. SAMs

Η πρώτη επίθεση εναντίον των πυραύλων SA-2 του Βορρά του Βιετνάμ μετατράπηκε σε μια καταστροφή πλαστών στόχων και κατέρριψε αεροσκάφη, αλλά ανάγκασε τους στρατιωτικούς ηγέτες να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τη νέα απειλή

Διαφορά μεταξύ βασικής έρευνας και εφαρμοσμένης έρευνας

Η έρευνα ορίζεται συνήθως ως συστηματική έρευνα με σκοπό την επαλήθευση γεγονότων και τη δημιουργία ενημερωμένων συμπερασμάτων. Όσον αφορά τη χρησιμότητά του, η έρευνα είναι