Διαφορά μεταξύ Διαχειριζόμενου και Μη Διαχειριζόμενου Διακόπτη

Διαφορά μεταξύ ενός διαχειριζόμενου και μη διαχειριζόμενου διακόπτη-1

Ο διακόπτης είναι a συσκευή που επιτρέπει τη σύνδεση πολλαπλών συσκευών σε ένα τοπικό δίκτυο (τοπικό δίκτυο). Είναι μια αποτελεσματική και έξυπνη συσκευή που λαμβάνει μηνύματα από τις συνδεδεμένες συσκευές και μεταδίδει το μήνυμα στη συσκευή προορισμού και διαχειρίζεται τη μετάδοση δεδομένων στο δίκτυο.Υπάρχουν δύο τύποι διακοπτών, ένας Διαχειριζόμενος και Μη Διαχειριζόμενος Διακόπτης.Τι είναι ένας διαχειριζόμενος διακόπτης;

 • Ένας Διαχειριζόμενος Διακόπτης επιτρέπει σε συνδεδεμένες συσκευές δικτύου να επικοινωνούν μεταξύ τους και δίνει επίσης στον διαχειριστή του δικτύου μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση και την ιεράρχηση της κυκλοφορίας LAN.
 • Διαχειρίζεται τα δεδομένα που ταξιδεύουν μέσω ενός δικτύου καθώς και την πρόσβαση ασφαλείας στα δεδομένα χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως το SNMP (Simple Network Management Protocol), το οποίο παρακολουθεί όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο.
 • Το SNMP επιτρέπει στις συσκευές δικτύου να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να παρακολουθεί αυτήν τη δραστηριότητα για τον εντοπισμό προβλημάτων απόδοσης δικτύου, σημείων συμφόρησης κ.λπ.
 • Ένας Διαχειριζόμενος Διακόπτης χρησιμοποιεί SNMP για δυναμική παρουσίαση μιας τρέχουσας κατάστασης στην απόδοση του δικτύου μέσω γραφικής διεπαφής, η οποία είναι πιο κατανοητή και χρήση για παρακολούθηση και διαμόρφωση.
 • Το SNMP επιτρέπει επίσης την απομακρυσμένη διαχείριση του δικτύου και των συνδεδεμένων συσκευών, χωρίς να χρειάζεται να εργάζεστε φυσικά στο διακόπτη.
 • Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του διακόπτη, θα καθορίσει το τεχνικός διαθέσιμες δυνατότητες και προηγμένες δυνατότητες.
 • Ο Έξυπνος διακόπτης είναι μια «ελαφρύτερη» έκδοση ενός πλήρως Διαχειριζόμενου Διακόπτη που προσφέρει πρόσθετες λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα για ασφάλεια, ποιότητα υπηρεσίας, παρακολούθηση, ανάλυση, VLAN κ.λπ., αλλά δεν είναι πολύ επεκτάσιμη. Αυτή είναι μια πιο οικονομικά αποδοτική έκδοση ενός πλήρως διαχειριζόμενου διακόπτη και μπορεί να είναι μεταχειρισμένος για λιγότερο σύνθετα δίκτυα.
 • Οι δυνατότητες των Smart Switches και Fully Managed Switches ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, αλλά γενικά θα έχει μια γραφική διεπαφή που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση των συσκευών και του δικτύου και σε ορισμένες περιπτώσεις η διαχείριση της συσκευής μπορεί να γίνει μέσω της διεπαφής γραμμής εντολών ή του Remote Network Παρακολούθηση (RMON) κ.λπ.

Τι είναι ένας μη διαχειριζόμενος διακόπτης;

 • Ένας διακόπτης χωρίς διαχείριση επιτρέπει σε συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυο (LAN) να επικοινωνούν μεταξύ τους.
 • Είναι ένας διακόπτης plug-and-play που δεν απαιτεί ούτε επιτρέπει οποιαδήποτε παρέμβαση, ρύθμιση ή ρύθμιση παραμέτρων χρήστη.
 • Ο Διαχειριζόμενος Διακόπτης είναι κατασκευασμένος με μια τυπική διαμόρφωση που δεν μπορεί να αλλάξει.
 • Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του διακόπτη, παρέχονται μερικές φορές γραφικές διεπαφές για την απλή παρακολούθηση του δικτύου χωρίς καμία δυνατή αλληλεπίδραση χρήστη.

Ομοιότητες μεταξύ Διαχειριζόμενου και Μη Διαχειριζόμενου Διακόπτη

 • Τόσο το Managed όσο και το Unmanaged Switch επιτρέπει σε πολλές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο να επικοινωνούν μεταξύ τους.
 • Οι διαχειριζόμενοι διακόπτες μπορούν να συνδεθούν με άλλους διακόπτες (διαχειριζόμενοι ή μη διαχειριζόμενοι) και μη διαχειριζόμενοι διακόπτες μπορούν επίσης να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω Ethernet.
 • Οι κατασκευαστές παράγουν και τους δύο τύπους διακοπτών, όπως CISCO, Dell, D-Link και Netgear.

Διαφορά μεταξύ ενός διαχειριζόμενου και μη διαχειριζόμενου διακόπτη

 • Ένας διαχειριζόμενος διακόπτης επιτρέπει τον έλεγχο της κυκλοφορίας LAN και την ιεράρχηση μέσω αλλαγών διαμόρφωσης, ενώ ένας μη διαχειριζόμενος διακόπτης κατασκευάζεται με μια τυπική διαμόρφωση που δεν μπορεί να αλλάξει.
 • Οι διαχειριζόμενοι διακόπτες παρέχουν τα εργαλεία παρακολούθησης, διαμόρφωσης και ουσιαστικά υποβοήθησης της βελτίωσης της απόδοσης του δικτύου για μια συνεπή, σταθερός δίκτυο.

Διαφορά κόστους μεταξύ ενός διαχειριζόμενου και μη διαχειριζόμενου διακόπτη

 • Οι διαχειριζόμενοι διακόπτες κοστίζουν περισσότερο από τους μη διαχειριζόμενους διακόπτες, επειδή έχουν συνήθως καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, προηγμένες δυνατότητες που επιτρέπουν τη διαχείριση και τη διαμόρφωση των χρηστών, καθώς και VLAN (Virtual Local Area Network).
 • Οι έξυπνοι διακόπτες (ελαφρύτεροι διακόπτες) θα ήταν πιο ακριβοί από τους μη διαχειριζόμενους διακόπτες αλλά λιγότερο ακριβοί από τους πλήρως διαχειριζόμενους διακόπτες.

The Missing Link - Διαφορά μεταξύ Διαχειριζόμενου και Μη Διαχειριζόμενου Διακόπτη

Οι ακόλουθες δυνατότητες δείχνουν τις προηγμένες δυνατότητες που διατίθενται σε έναν Διαχειριζόμενο διακόπτη, αλλά δεν είναι διαθέσιμες σε έναν Μη Διαχειριζόμενο Διακόπτη.

 • Ποιότητα εξυπηρέτησης

Οι Διαχειριζόμενοι Διακόπτες μπορούν να δώσουν προτεραιότητα στην κυκλοφορία LAN επιτρέποντας μεγαλύτερο έλεγχο χρήστη για τον καθορισμό προτεραιοτήτων για κρίσιμη κυκλοφορία, ενώ ένας Διαχειριζόμενος Διακόπτης έχει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που δεν έχουν ρυθμιστεί για κανένα συγκεκριμένο δίκτυο.Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία βασίζεται στη χρήση σε πραγματικό χρόνο στο LAN, ο διακόπτης θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να δίνει την υψηλότερη προτεραιότητα στα πακέτα φωνής που περνούν μέσω του δικτύου για την αποφυγή καθυστερήσεων και την παροχή μιας πιο αποτελεσματικής υπηρεσίας.

 • Οι μη διαχειριζόμενοι διακόπτες βασίζονται στο μέσο μέγεθος και τη χρήση για διαφορετικά επίπεδα, όπως η ποσότητα των μέγιστων συσκευών στο δίκτυο πριν επηρεαστεί σοβαρά η απόδοση. Μόλις αγοραστούν και εγκατασταθούν, οι χρήστες δεν έχουν περαιτέρω έλεγχο για το πώς ο διακόπτης διαχειρίζεται τα δεδομένα μέσω του δικτύου.
 • Εικονικά τοπικά δίκτυα (VLANS)

Οι διαχειριζόμενοι διακόπτες επιτρέπουν τα VLAN, τα οποία διαμορφώνονται χειροκίνητα για να ομαδοποιούν τις συνδεδεμένες συσκευές δικτύου. Αυτό απομονώνει την κυκλοφορία για να αποφευχθούν περιττές και πιθανές μποτιλιαρίσματα.

Το πλεονέκτημα ότι είναι σε θέση να εφαρμόσει VLAN σε ένα Managed Switch είναι ουσιαστικά να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην απόδοση του δικτύου. • Πλεονασμός

Το Redundancy είναι το «Σχέδιο Β» ενός οργανισμού σε περίπτωση σημαντικών διακοπών στο δίκτυο. Εναλλακτικές διαδρομές για δεδομένα προστατεύουν ένα δίκτυο από την πλήρη ανάλυση.

Είναι μη παραγωγικό, σπατάλη χρόνου και χρήματος όταν τα δίκτυα αντιμετωπίζουν συνεχώς ζητήματα που εμποδίζουν ή εμποδίζουν τους χρήστες να ολοκληρώσουν την εργασία τους.

Το STP (Spanning Tree Protocol) ενσωματώνεται σε διαχειριζόμενους διακόπτες για πλεονασμό διαδρομών, δηλαδή διαχείριση πολλαπλών διαδρομών μεταξύ διακοπτών σε ένα δίκτυο.

 • Θύρα θύρας

Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς αντιγράφει την κίνηση σε μια θύρα και τη μεταφέρει σε άλλη θύρα (στον ίδιο διακόπτη) για ανάλυση ενώ το δίκτυο παραμένει σε παραγωγή.

Περίληψη

Διαχειρίζεται ή δεν διαχειρίζεται; Εξαρτάται από τις ανάγκες που αξιολογούνται από την επιχείρηση για το δίκτυό τους.

Πόσο έλεγχο θέλει η επιχείρηση μέσω του δικτύου; Είναι οι τεχνικοί πόροι άμεσα διαθέσιμοι για την επίλυση προβλημάτων δικτύου και την αποφυγή διακοπής λειτουργίας;

Εάν ο οργανισμός θέλει τον έλεγχο του δικτύου, τότε ο Διαχειριζόμενος διακόπτης είναι η μόνη επιλογή, αλλά αν η επιχείρηση δεν έχει τον προϋπολογισμό ή τους πόρους, τότε ο Διαχειριζόμενος διακόπτης είναι η πιο οικονομική επιλογή.

Ωστόσο, όταν οι εταιρείες χρησιμοποιούν ασύρματα LAN, VoiP (Voice Over Internet Protocol) και υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, τότε οι διαχειριζόμενοι διακόπτες θα παρέχουν την καλύτερη εμπειρία καθώς μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου δικτύου.

Γενικά, οι μη διαχειριζόμενοι διακόπτες είναι πιο κατάλληλοι για οικιακές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι διαχειριζόμενοι διακόπτες χρησιμοποιούνται κυρίως για μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Εδώ είναι ένα γράφημα για να δείξετε τη διαφορά μεταξύ ενός διαχειριζόμενου και μη διαχειριζόμενου διακόπτη

Ικανότητα Διαχειριζόμενος διακόπτης Διαχειριζόμενος διακόπτης
Απομακρυσμένη πρόσβαση Ναί Οχι
Απαιτείται τεχνική εξειδίκευση Ναί Οχι
Προηγμένες δυνατότητες Ναί Οχι
Συνήθως αρθρωτό Ναι - μπορούν να προστεθούν μονάδες επέκτασης για να εξυπηρετήσουν αναπτυσσόμενα δίκτυα. Οχι
Συνήθως διορθώθηκε Οχι Ναι - συνοδεύεται από σταθερό αριθμό θυρών και δεν μπορεί να επεκταθεί.
Δίκτυα πολλαπλών επιπέδων Ναί Ναί

Κορυφαία σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αγορά Διαχειριζόμενων εναντίον Διαχειριζόμενων διακοπτών:

 1. Αριθμός θυρών

Ο αριθμός των χρηστών που πρέπει να υποστηρίξει το δίκτυο θα είναι μια καλή ένδειξη πόσες θύρες πρέπει να έχει ο διακόπτης. Όσο μεγαλύτερη είναι η εταιρεία, τόσο περισσότερα λιμάνια θα απαιτηθούν.

 1. Μελλοντική ανάπτυξη δικτύου

Εάν το δίκτυο και η επιχείρηση αναμένεται να αναπτυχθούν, σκεφτείτε την αποδοτικότητα κόστους πόσων διακοπτών θα προστεθούν στο μέλλον ή εάν ένας ή δύο πλήρως διαχειριζόμενοι διακόπτες θα ήταν πιο πρακτικοί μακροπρόθεσμα καθώς μπορούν να διαμορφωθούν χειροκίνητα και είναι περισσότεροι κλιμακούμενος.

 1. Ταχύτητα και απόδοση

Εάν το δίκτυο μεταφέρει συνεχώς μεγάλα δεδομένα, περιλαμβάνει ασύρματες συσκευές, πρόσθετους εκτυπωτές, υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, φωνή μέσω διαδικτύου κ.λπ., τότε η τεχνική προδιαγραφή του διακόπτη θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει επαρκώς το δίκτυο. Για να δώσετε προτεραιότητα και να διαχειριστείτε την κίνηση, τότε μπορείτε να εγκαταστήσετε μόνο διαχειριζόμενους διακόπτες.

Τέλος, τα ασφαλή δεδομένα και τα δίκτυα που λειτουργούν αποτελεσματικά είναι συνήθως τα πρωταρχικός στόχους για τους περισσότερους οργανισμούς.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Ο Παγκόσμιος Πόλεμος Ace Pappy Boyington θυμάται τον πόλεμο, τη φυλακή και το Flying

Ο αμερικανικός θαλάσσιος άσος Pappy Boyington είναι γνωστός για την επιδεικτική του προσωπικότητα, καθώς και για τις ικανότητές του που φέρουν.

Διαφορά μεταξύ Civic και Skyline

Το Civic εναντίον Skyline Skyline είναι μια σειρά αυτοκινήτων που κατασκευάζει η Nissan. Αρχικά, κατασκευάστηκε από την Prince Motors Company από το 1957 πριν από τη συγχώνευση με τη Nissan,

Διαφορά μεταξύ γάλακτος και κρέμας

Γάλα vs Κρέμα Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν τι είναι το γάλα και οι κρέμες. Αλλά μόνο λίγοι γνωρίζουν τις τεχνικές διαφορές του. Κυρίως, έχει παρατηρηθεί ότι το πλήρες γάλα έχει

Γιατί απομακρύνθηκε το New Jersey Suffrage;

Στο κρατικό σύνταγμά τους του 1776, το Νιου Τζέρσεϋ επέτρεψε σε γυναίκες που έχουν την ιδιοκτησία και χήρα και τους ελεύθερους μαύρους να ψηφίσουν. Αυτή η ψηφοφορία αφαιρέθηκε

Διαφορά μεταξύ Άκυρης Σύμβασης και Άκυρης Σύμβασης

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στον τομέα των επιχειρηματικών συμβάσεων φαίνεται να έρχονται σε αντίθεση με πολλούς ανθρώπους, ειδικά εκείνους που δεν έχουν νομικό υπόβαθρο. Άκυρες συμφωνίες και άκυρες

Διαφορά μεταξύ του Google Checkout και του Paypal

Google Checkout εναντίον Paypal Το Google Checkout και το Paypal είναι δύο συστήματα πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στον ιστότοπό σας, έτσι ώστε οι επισκέπτες του ιστότοπού σας να μπορούν να αγοράζουν αντικείμενα