Διαφορά μεταξύ HRM και IHRM

HRM εναντίον IHRMΗ διαχείριση είναι η αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού προς το κατόρθωμα των στόχων και των στόχων του. Περιλαμβάνει το διαχείριση του χρηματοοικονομικού, κεφαλαίου και ανθρώπινου δυναμικού που περιλαμβάνει την οικονομική του αξία.Έχει διάφορους κλάδους όπως: χρηματοοικονομικά, μάρκετινγκ, στρατηγικά, παραγωγή, λειτουργίες, υπηρεσίες, πληροφορίες τεχνολογία, διαχείριση ανθρώπινων πόρων και στην περίπτωση οργανισμών που προσλαμβάνουν ομογενείς, διεθνή διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) ορίζεται ως λειτουργία διαχείρισης που ασχολείται με την πρόσληψη, διαχείριση και ανάπτυξη υπαλλήλων προκειμένου να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες και τους ρόλους τους στην εταιρεία ή τον οργανισμό.
Δεν χρησιμοποιείται μόνο στη διαχείριση προσωπικού, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό, την οργανωτική και βιομηχανική διαχείριση. Παλαιότερα αναφέρεται ως διαχείριση προσωπικού. Οι λειτουργίες του περιλαμβάνουν:

Δουλειά ανάλυση και προγραμματισμός, προσδιορισμός των συγκεκριμένων αναγκών προσωπικού μιας συγκεκριμένης εργασίας.
Προγραμματισμός προσωπικού και εργατικού δυναμικού, επιλέγοντας αν θα προσληφθούν εργολάβοι ή ανεξάρτητοι εργαζόμενοι.
Πρόσληψη και επιλογή, προσλαμβάνοντας τον καλύτερο υποψήφιο για τη δουλειά.
Επαγωγή και προσανατολισμός, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους στόχους και τις πολιτικές του οργανισμού.
Ρύθμιση μισθών και μισθών, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αποζημιώνονται σωστά.
Εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση απόδοσης προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό των εργαζομένων και να αξιοποιηθεί η εμπειρογνωμοσύνη του στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού.
Παροχή διοίκησης, για να βεβαιωθείτε ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν όσα οφείλονται σε αυτούς.
Επίλυση δουλειά διαφωνίες, διασφαλίζοντας καλές σχέσεις μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων.Οι στρατηγικές HRM επιδιώκουν πάντα την επίτευξη των στόχων και των στόχων του οργανισμού. Συνεργάζεται με ανώτερα στελέχη για την ανάπτυξη εταιρικών στρατηγικών και τη σωστή διαχείριση του προσωπικού της.
Η Διεθνής Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (IHRM), από την άλλη πλευρά, ορίζεται ως διαχειριστική λειτουργία που ασχολείται με τη διαχείριση του προσωπικού που είναι τοποθετημένο σε άλλες χώρες ή που είναι πολίτες άλλων χωρών που προσλαμβάνονται για να εργαστούν στον οργανισμό.
Όπως και το HRM, οι λειτουργίες του περιλαμβάνουν επίσης πρόσληψη, προγραμματισμό, εκπαίδευση, αξιολόγηση απόδοσης και αποζημίωση. Σε αντίθεση με αυτό, ωστόσο, οι λειτουργίες IHRM περιλαμβάνουν διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως προσανατολισμό των εργαζομένων με διαφορετικές πολιτιστικές, ηθικές και θρησκευτικές αξίες.
Περιλαμβάνει επίσης παγκόσμια διαχείριση δεξιοτήτων. Ενώ το HRM επηρεάζεται μόνο από εσωτερικούς παράγοντες, το IHRM επηρεάζεται τόσο από εσωτερικό όσο και από εξωτερικό παράγοντες γιατί περιλαμβάνει τη διαχείριση των εργαζομένων που προέρχονται από διάφορες χώρες.

Περίληψη:

1. Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) είναι η τοπική πρόσληψη, διαχείριση και ανάπτυξη υπαλλήλων, ενώ η Διεθνής Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (IHRM), ως το όνομα θα προτείνει, αναφέρεται στην πρόσληψη, διαχείριση και ανάπτυξη υπαλλήλων που προέρχονται από άλλες χώρες ή που τοποθετούνται σε άλλες χώρες.
2. Και οι δύο έχουν παρόμοιες λειτουργίες στη διαχείριση προσωπικού, αλλά το IHRM περιλαμβάνει επίσης εκπαίδευση και προσανατολισμό εργαζομένων με διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και ηθικούς αξίες ενώ το HRM δεν το κάνει.
3. Ενώ το HRM επηρεάζεται μόνο από εσωτερικούς παράγοντες, το IHRM επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες.
4. Το HRM ασχολείται με τη διαχείριση προσωπικού που αφορά άτομα με την ίδια εθνικότητα και πολιτιστικό περιβάλλον, ενώ το IHRM ασχολείται με υπαλλήλους διαφορετικών εθνικοτήτων και πολιτιστικού περιβάλλοντος.Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Jr και II

Jr vs II Είναι ανθρώπινη φύση να θέλεις να έχεις τους απογόνους σου σαν εσένα ή κάποιον μεγαλύτερο στην οικογένεια. Η πιο κοινή εκδήλωση αυτής της φύσης είναι η ονομασία α

Διαφορά μεταξύ DHCP και PPPOE

DHCP vs PPPOE Οι όροι DHCP και PPPOE μπορεί να μην φαίνεται να σχετίζονται μεταξύ τους καθώς η κοινή χρήση και των δύο δεν είναι η ίδια. Το DHCP σημαίνει Dynamic Host

Διαφορά μεταξύ διοικητικού βοηθού και γραμματέα

Βοηθός διοίκησης εναντίον γραμματέας Ο βοηθός διοίκησης και γραμματέας είναι εκείνα τα άτομα που βοηθούν τους ανώτερους υπαλλήλους μιας εταιρείας ή ενός ιδρύματος.

Διαφορά μεταξύ πυρηνικής αντίδρασης και χημικής αντίδρασης

Πυρηνική αντίδραση έναντι χημικής αντίδρασης Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ της πυρηνικής αντίδρασης και της χημικής αντίδρασης σχετίζεται με το πώς λαμβάνει χώρα η αντίδραση

Διαφορές μεταξύ κρυστάλλου και χρυσού ασημιού

Crystal vs Gold Silver Το Crystal, το Gold και το Silver είναι μερικές από τις εκδόσεις του διάσημου παιχνιδιού στην περιπετειώδη σειρά PokÃmon. Το παιχνίδι PokÃmon Crystal είναι ένα

Διαφορά μεταξύ μαύρου και γαλβανισμένου σωλήνα

Τα σπίτια Black vs Galvanized Pipe χρειάζονται αέριο και νερό για να λειτουργούν άνετα. Το αέριο παρέχει θερμότητα και φωτιά για να μαγειρέψουμε τρόφιμα και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό. Σωλήνες