Διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτων

Η ανάπτυξη και τα μερίσματα είναι όροι που χρησιμοποιούνται σε εταιρείες που σχετίζονται με την αύξηση του πλούτου και τη διανομή του στους οργανωτικούς μετόχους.

Διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτωνΤι είναι το μέρισμα;

Το μέρισμα αναφέρεται στο ποσό χρημάτων που διανέμεται στους ιδιοκτήτες του οργανισμού μετά την καταγραφή της αύξησης σχετικά με τα κέρδη που κερδίζονται σε μια συγκεκριμένη περίοδο.Το ποσό που θα είναι μέρισμα στους ιδιοκτήτες του οργανισμού καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο που διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Το τμήμα που θα διαιρεθεί στους μετόχους της εταιρείας είναι το καθαρό κέρδος της επιχείρησης. Μπορούν επίσης να εκδοθούν μερίσματα σχετικά με μετοχές μετοχών ή άλλων ακινήτων.Τι είναι η ανάπτυξη;

Η ανάπτυξη αναφέρεται στην επέκταση των οργανωτικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, η οποία πραγματοποιείται μετά από μια συνεχή περίοδο σκληρής δουλειάς και υλοποίησης στρατηγικής.

Η ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης μπορεί να καταγραφεί σχετικά με τα κέρδη που κερδίζει ο οργανισμός, τον αυξημένο αριθμό εργαζομένων και το άνοιγμα νέων καταστημάτων οργανισμού σε άλλα μέρη του κλάδου.

Διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτωνΔιαφορά μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτων

Σημασία Ανάπτυξη και μέρισμα

Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ ανάπτυξης και μερίσματος απεικονίζεται από την έννοια των δύο όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συνεχώς σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. Η ανάπτυξη ορίζεται ως η επέκταση του οργανισμού, ο οποίος καταγράφεται μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, το μέρισμα αναφέρεται στο ποσοστό εσόδων ή κερδών που μοιράζονται με τους μετόχους του οργανισμού που αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Τα μερίσματα διανέμονται σε όλους τους μετόχους σχετικά με το ποσοστό της επένδυσής τους στην εταιρεία.

Μέτρηση της ανάπτυξης και του μερίσματος

Η μέθοδος ανάλυσης μεταξύ μερισμάτων και ανάπτυξης του οργανισμού χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές μετρήσεων ή παραμέτρων. Η ανάπτυξη της επιχείρησης χρησιμοποιεί πολλές μετρήσεις για τη μέτρηση της ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη περίοδο.

Η επέκταση του οργανισμού μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας παραμέτρους, όπως τα κέρδη που κερδίζονται σε μια καθορισμένη οικονομική περίοδο, το άνοιγμα νέων καταστημάτων σε άλλα μέρη του κλάδου, την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, την αύξηση του αριθμού των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε οι πελάτες.

Τα ποσά που μοιράζονται στους μετόχους της εταιρείας χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη παράμετρο για τον προσδιορισμό του ποσοστού που κατανέμεται σε κάθε μέτοχο. Είναι ο αριθμός των μετοχών που καθορίζουν τον αριθμό των μερισμάτων που μπορεί να πάρει ένα άτομο.

Όσο περισσότερος είναι ο αριθμός των μετοχών, τόσο υψηλότερα θα είναι τα μερίσματα και όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός των μεριδίων ιδιοκτησίας, τόσο χαμηλότερα θα διατίθενται τα μπόνους.

Επιπτώσεις της αύξησης και της πληρωμής μερισμάτων

Τόσο οι αυξήσεις της οντότητας όσο και η πληρωμή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της εταιρείας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εταιρείας.

Η ανάπτυξη υπογραμμίζει ότι ο οργανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης. Αυτό προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδυτών που φέρνουν πόρους στον οργανισμό, κάνοντας έτσι να αγοράσει νέο εξοπλισμό και να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του.

Οι εταιρείες, οι οποίες καταβάλλουν μερίσματα στους μετόχους τους, αυξάνουν τη φήμη τους στα μέλη της κοινότητας προσελκύοντας ταυτόχρονα πιθανούς επενδυτές που μπορεί να επιθυμούν να αγοράσουν μετοχές στην εταιρεία, επειδή είναι εγγυημένοι για πληρωμή.

Καταγραφή της αύξησης και της πληρωμής μερισμάτων

Η άλλη σημαντική διαφορά που πρέπει να σημειωθεί μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτων είναι η περίοδος κατά την οποία καταγράφεται η αύξηση και η περίοδος κατά την οποία διατίθενται μπόνους στους μετόχους της εταιρείας.

Ορισμένες παράμετροι που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ανάπτυξης του οργανισμού επηρεάζονται σε καθημερινή βάση καθώς η εταιρεία υφίσταται τις καθημερινές της δραστηριότητες, πράγμα που σημαίνει ότι η ανάπτυξη της εταιρείας μπορεί να καταγραφεί σε συνεχή βάση.

Ωστόσο, ορισμένες από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ανάπτυξης μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά από μια ακριβώς καθορισμένη περίοδο. Για παράδειγμα, τα κέρδη του οργανισμού προσδιορίζονται μετά από ένα έτος μετά την αφαίρεση όλων των δαπανών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής.

Από την άλλη πλευρά, τα μερίσματα καταβάλλονται μόνο σε ετήσια βάση. Σε αντίθεση με την ανάπτυξη, η οποία μπορεί να καταγραφεί σε εβδομαδιαία βάση ανάλογα με τον κύκλο εργασιών των μετοχών, οι οργανωτικοί μέτοχοι, δικαιούνται μερίσματα μόνο μετά το οικονομικό έτος του οργανισμού.

Αποτυχία ανάπτυξης και μερισμάτων

Η αποτυχία ανάπτυξης καταγράφεται όταν ο οργανισμός δεν καταγράφει ανάπτυξη σε οποιαδήποτε από τις παραμέτρους του οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία λειτούργησε άσχημα, ώστε κανένα κέρδος να μην καταγράφεται.

Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία ανάπτυξης μιας εταιρείας περιλαμβάνουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στη βιομηχανία, τον χαμηλό κύκλο εργασιών αποθεμάτων, τις κακές στρατηγικές διαχείρισης και την ανάλυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία μερισμάτων καταγράφεται σε καταστάσεις όπου η εταιρεία δεν καταβάλλει μερίσματα στους μετόχους του οργανισμού.

Ορισμένοι παράγοντες επηρεάζουν την αποτυχία των μερισμάτων στον οργανισμό, η οποία περιλαμβάνει τη μείωση των κερδών για την αύξηση της οργανωτικής ανάπτυξης, την αύξηση των αποθεματικών μετρητών μειώνοντας την πληρωμή μερισμάτων και την έλλειψη παροχών στον οργανισμό.

Διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και μερισμάτων

Μέρισμα VERSUS Growth

Περίληψη της ανάπτυξης έναντι του μερίσματος

  • Η ανάπτυξη καταγράφει την επέκταση του οργανισμού, ο οποίος μετράται σε διάφορες παραμέτρους, οι οποίες περιλαμβάνουν ορισμένους πελάτες, τον κύκλο εργασιών των μετοχών, το άνοιγμα νέων καταστημάτων και τα αυξημένα κέρδη της εταιρείας.
  • Μερίσματα είναι το ποσό που κατανέμεται στους μετόχους του οργανισμού. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας καθορίζει το ποσό της επιχείρησης καταγράφει τα κέρδη σε μια συγκεκριμένη οικονομική περίοδο.
  • Μια εταιρεία που καταγράφει ανάπτυξη έχει τη δυνατότητα να προσελκύει επενδυτές που είναι εγγυημένα κέρδη, ενώ ένας οργανισμός που πληρώνει μερίσματα στους μετόχους προσελκύει κεφάλαια στην εταιρεία οδηγώντας σε αύξηση.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Delphinium και Larkspur

Η οικογένεια Ranunculaceae αποτελείται από περισσότερα από 2.000 ετήσια και πολυετή είδη φυτών, που διανέμονται παγκοσμίως. Τα είδη είναι ποώδη, σπάνια θάμνοι, ημι

Διαφορά μεταξύ εποχιακής και εποχιακής

Seasonale vs Seasonique Στον κόσμο του εκτεταμένου ελέγχου των γεννήσεων, οι περισσότερες γυναίκες έχουν την τάση να συγχέουν το Seasonale και το Seasonique. Ενώ και οι δύο μπορεί να έρθουν στο

Διαφορά μεταξύ CT Scan και MRI Scan

CT Scan vs MRI Scan Ο αδερφός μου έχει εγκεφαλικό επεισόδιο πέρυσι, τον πήγαμε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Έδειξε το μέρος του εγκεφάλου του όπου α

Διαφορά μεταξύ ομοιόμορφης και μη ομοιόμορφης κίνησης

Η κίνηση είναι μια αλλαγή στη θέση ενός αντικειμένου σε σχέση με άλλα αντικείμενα. Το σώμα αναφοράς είναι το αντικείμενο σε σύγκριση με το οποίο είναι η κίνηση

Διαφορά μεταξύ εξωκυττάρωσης και ενδοκυττάρωσης

Σε κυτταρικό επίπεδο, το σώμα σας είναι ένα πολύ πολυσύχναστο μέρος. Τα κύτταρα σας δημιουργούν ενέργεια, εκκρίνουν χημικά, αποβάλλουν τα απόβλητα και πολλές, πολλές άλλες λειτουργίες. Δύο κλειδιά

Διαφορά μεταξύ μεταβατικών και μη μεταβατικών ρημάτων

Transitive vs Intransitive Verbs Μπορεί να είναι δύσκολο να περιγράψουμε τη διαφορά μεταξύ μεταβατικών και μη μεταβατικών ρημάτων, ακόμα και αν μπορείτε να τα αναγνωρίσετε όταν