Διαφορά μεταξύ ΑΕΠ και ΑΕΠ

gdp-ρυθμός ανάπτυξηςΑΕΠ έναντι ΑΕΠ
Το ΑΕΠ ή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν και το ΑΕγχΠ ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι και τα δύο μέτρα οικονομικής ανάπτυξης. Όταν υπολογίζετε την εκτιμώμενη αξία που καθορίζει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών οποιασδήποτε χώρας και την παραγωγή που πραγματοποιείται για ένα ολόκληρο έτος, τότε το αναφέρετε ως το ΑΕγχΠ αυτής της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, το ΑΕΠ αναφέρεται στο ΑΕγχΠ που προστίθεται στο συνολικό ποσό της υπεραξίας από όλες τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό με το ποσό των εσόδων που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπούς υπηκόους σε αυτήν τη χώρα αφαιρούμενο από το σύνολο. Εν τω μεταξύ, ο τύπος για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είναι η προσθήκη της κατανάλωσης, των επενδύσεων, των κρατικών δαπανών, των εξαγωγών με τις εισαγωγές αφαιρούμενων από το σύνολο.Και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται στους τομείς της χρηματοδότησης, των επιχειρήσεων και της πρόβλεψης των οικονομικών τάσεων. Όμως, ενώ το ΑΕΠ καταγράφει μια εικόνα της εγχώριας οικονομικής δύναμης μιας χώρας, το ΑΕΠ καταγράφει μια εικόνα για το πώς οι υπήκοοι μιας συγκεκριμένης χώρας αντιμετωπίζουν οικονομικά. Το ΑΕΠ αγνοεί την περιοχή παραγωγής αλλά επικεντρώνεται πλήρως στους υπηκόους μιας συγκεκριμένης χώρας και στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες που ανήκουν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.Επιπλέον, το ΑΕγχΠ λαμβάνεται επίσης υπόψη με βάση τις τρέχουσες τιμές κατά την υπό μελέτη περίοδο. Περιλαμβάνει τρεις παραλλαγές που είναι:

  • Ονομαστικό ΑΕγχΠ: είναι η παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών που αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή που επικρατεί στην αγορά.
  • Πραγματικό ΑΕΠ: είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που αποτιμώνται σε σταθερές τιμές και δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αγοράς. Αυτός ο υπολογισμός βοηθά τους οικονομολόγους να καταλάβουν εάν η παραγωγή σε μια χώρα έχει βελτιωθεί ή όχι χωρίς καμία αναφορά στο πώς έχει αλλάξει η αγοραστική δύναμη του νομίσματος της χώρας.

Σε χώρες όπου υπάρχει πολύ υψηλή ξένη επένδυση, το ΑΕΠ είναι πάντα πολύ υψηλότερο από το ΑΕΠ. Αυτός είναι ο λόγος που η διαφορά μεταξύ των δύο είναι πολύ ασήμαντη όταν πρόκειται για την Αμερική. Όμως, είναι εξαιρετικά υψηλό όταν πρόκειται για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία.[Η εικόνα δείχνει την κατά κεφαλήν αύξηση του ΑΕΠ κάθε χώρας. Όπως φαίνεται στην εικόνα, η Κίνα έχει την υψηλότερη αύξηση του ΑΕΠ στον κόσμο]

εικονίδιο βιβλίου

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ USB και Firewire

USB vs Firewire Τα USB και Firewire δεν ξεκίνησαν ως ανταγωνιστικές τεχνολογίες. Το Firewire, το οποίο αναπτύχθηκε από την Apple μαζί με μερικές άλλες εταιρείες τεχνολογίας ήτανΔιαφορά μεταξύ κεραμικής και κεραμικής

Κεραμική εναντίον κεραμικής Όταν κάποιος λέει κεραμική ή κεραμικά, οι άνθρωποι τείνουν να τα συσχετίζουν εύκολα με πηλό. Για χιλιάδες χρόνια αυτά τα δύο αποτελούν μέρος του

Διαφορά μεταξύ προσόδων και αμοιβαίων κεφαλαίων

Πρόσοδος έναντι αμοιβαίου κεφαλαίου Ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης είναι ένας εξαιρετικός τρόπος εξασφάλισης μιας ειρηνικής και άνετης ζωής μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας. Κατά την εξέταση της συνταξιοδότησης

Διαφορά μεταξύ επεξεργασίας παρτίδας και επεξεργασίας πραγματικού χρόνου

Υπάρχουν δύο κοινοί τύποι συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες και οργανισμούς για την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργιών τους -

Διαφορά μεταξύ πολυπλέκτη και αποκωδικοποιητή

Η πρόοδος των συστημάτων σήματος έχει επεκταθεί σημαντικά σε διάφορα συστήματα επικοινωνίας σήμερα. Οι βασικές μεταδόσεις σημάτων μπορούν να αποδοθούν στο κλειδί

Διαφορά μεταξύ καλαμαριών και χταποδιών

Squid vs Octopus Τις περισσότερες φορές, οι άνθρωποι μπερδεύονται για τη διαφορά μεταξύ ενός καλαμαριού και ενός χταποδιού. Αν και και οι δύο κατοικούν σε αλμυρό νερό στο