Διαφορά μεταξύ του ΑΕγχΠ και του ΑΕγχΠ κατά κεφαλή

νόμισμαΑΕγχΠ έναντι ΑΕγχΠ κατά κεφαλή

Για πολλούς λόγους, πρέπει να μετρήσουμε την οικονομική κατάσταση του έθνους μας και όταν προσπαθούμε να προσδιορίσουμε την οικονομική απόδοση ενός έθνους, ο όρος ΑΕΠ συναντάται ή χρησιμοποιείται συχνά. Το ΑΕΠ, που σημαίνει Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, είναι ένα μέτρο που περιγράφει την αξία μιας οικονομίας μιας χώρας. Παρά τις πολλές κριτικές από τις σεβαστές αρχές στο οικονομία , Το ΑΕγχΠ εξακολουθεί να είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος για την ένδειξη της οικονομικής κατάστασης μιας χώρας.Το ΑΕγχΠ λαμβάνει υπόψη όλα τα παραγόμενα αγαθά και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε μια χώρα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Συχνά, ΑΕΠ λαμβάνεται τριμηνιαία και ετήσια. ΑΕΠ είναι ένας αριθμός που θα δείξει τελικά τη συνολική οικονομική υγεία της χώρας. Αν και εξακολουθεί να είναι ευρέως αποδεκτό, δεν είναι χωρίς σημαντικά ελαττώματα. Πολλοί φορείς έχουν ήδη προτείνει και κάποιοι έχουν ήδη εφαρμόσει - εναλλακτικούς τύπους ή μέτρα για τη μέτρηση της οικονομικής ευημερίας.Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι ένα μέτρο που προκύπτει από το ΑΕγχΠ διαιρούμενο με το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Στην ουσία, είναι θεωρητικά το χρηματικό ποσό που παίρνει κάθε άτομο στη συγκεκριμένη χώρα. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ παρέχει πολύ καλύτερο προσδιορισμό του βιοτικού επιπέδου σε σύγκριση με το ΑΕγχΠ μόνο.

Το εθνικό εισόδημα είναι φυσικά ανάλογο με τον πληθυσμό του, οπότε ταιριάζει μόνο ότι με την αύξηση του αριθμού των ανθρώπων, υπάρχει επίσης αύξηση του ΑΕΠ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει τελείως ότι με το υψηλό ΑΕγχΠ, προκύπτει επίσης ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο.Μια χώρα με υψηλό ΑΕγχΠ αλλά με υπερβολικά μεγάλο πληθυσμό θα οδηγήσει σε χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕγχΠ · υποδηλώνοντας έτσι ένα όχι τόσο ευνοϊκό βιοτικό επίπεδο, αφού κάθε πολίτης θα είχε πολύ μικρό ποσό μόνο όταν ο πλούτος κατανέμεται ομοιόμορφα. Το υψηλό κατά κεφαλή ΑΕγχΠ, από την άλλη πλευρά, απλά σημαίνει ότι ένα έθνος έχει μια πιο αποτελεσματική οικονομία.

Τούτου λεχθέντος, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ είναι ένα πιο αξιόπιστο μέτρο για τον καθορισμό της οικονομικής κατάστασης ενός έθνους σε μια ατομική προοπτική. Η Ινδία μπορεί να έχει πολύ υψηλό ΑΕγχΠ, αλλά το βιοτικό επίπεδο είναι μάλλον χαμηλό λόγω του εξαιρετικά μεγάλου πληθυσμού του έθνους. Αντίθετα, το Λουξεμβούργο με το όχι τόσο εντυπωσιακό ΑΕγχΠ του θα καταταχθεί ως ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ λόγω του μικρού πληθυσμού του. Η ζωή σε μια τέτοια χώρα είναι πράγματι πολύ πιο ικανοποιητική - όπως φαίνεται σαφώς από το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της.

Περίληψη:1. Το ΑΕγχΠ είναι ένα μέτρο της οικονομικής υγείας ενός έθνους, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ λαμβάνει υπόψη την αντανάκλαση μιας τέτοιας οικονομικής υγείας στην προοπτική ενός μεμονωμένου πολίτη.
2. Το ΑΕγχΠ μετρά τον πλούτο του έθνους ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ καθορίζει περίπου το βιοτικό επίπεδο σε μια συγκεκριμένη χώρα.
3. Το ΑΕγχΠ αυξάνεται κανονικά καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να μειωθεί όταν αυξάνεται ο πληθυσμός.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ Annuitant και δικαιούχου

Η πρόσοδος είναι ένα οικονομικό εργαλείο με μεγάλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, της εξασφάλισης οικονομικού μέλλοντος και της νομισματικής αξίας. Ενώ οι προσόδους ακούγονται σαν

Διαφορά μεταξύ Freelance και συμβολαίου

Το «Freelance» έναντι του «Συμβολαίου» «Το Freelance» και το «συμβόλαιο» μπορεί να θεωρηθεί ως σύμβαση εργασίας που έχει σχεδιαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα. Και στο «Freelance» και στο «συμβόλαιο», το

Διαφορά μεταξύ προγράμματος οδήγησης συσκευής και υλικολογισμικού

Ένας τυπικός υπολογιστής αποτελείται από υλικό, λογισμικό και υλικολογισμικό. Αυτά τα στοιχεία συνεργάζονται για να κάνουν τον υπολογιστή να λειτουργεί με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί.

Διαφορά μεταξύ διατριβής και διατριβής

Διατριβή vs Διατριβή Σε ορισμένα πανεπιστήμια, η διατριβή και η διατριβή θεωρούνται ως το ίδιο πράγμα, ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των δύο.

Διαφορά μεταξύ Nintendo DS Lite και DSi XL

Nintendo DS Lite εναντίον DSi XL Τα DS Lite και DSi XL είναι δύο εκδόσεις των επιτυχημένων φορητών συστημάτων παιχνιδιών της Nintendo. Μόνο με τα ονόματα μπορούμε ήδη να καταλάβουμε

Διαφορά μεταξύ LP και EP

LP εναντίον EP Στον κόσμο της μουσικής, υπάρχουν ορισμένοι τεχνικοί όροι και συντομογραφίες που πρέπει να είναι γνωστοί. Δύο τέτοιες συντομογραφίες ή όροι, εκτός από άλμπουμ και