Διαφορά μεταξύ Franchise και Chain

Κατά την έναρξη και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, πρέπει να ληφθούν πολλές σημαντικές αποφάσεις, όπως ο ρόλος μιας επιχείρησης, η ιδιοκτησία, ο τύπος της επιχειρηματικής οντότητας για να αναφέρουμε μερικές μόνο. Μία από τις κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνει μια επιχείρηση είναι αν θέλει να κατέχει άμεσα όλες τις μονάδες ή να επιτρέψει στους επενδυτές να αγοράσουν μερικές από τις μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι όποια απόφαση έχει ληφθεί, μια επιχείρηση θα γίνει προνόμιο ή μια αλυσίδα.Τι είναι το Franchise;

ΠΡΟΣ ΤΟ προνόμιο είναι ένας τύπος επιχείρησης με τον οποίο οι ιδιοκτήτες πωλούν ορισμένα επιχειρηματικά δικαιώματα σε τρίτους. Μερικά από τα δικαιώματα που πωλούνται σε αυτόν τον τύπο επιχείρησης είναι: το όνομα της επιχείρησης, το λογότυπο και το επιχειρηματικό μοντέλο. Ο δικαιοπάροχος, ωστόσο, θα απαιτήσει το επιχειρηματικό μοντέλο να παραμείνει το ίδιο και παράγοντες όπως η τιμολόγηση, οι επιχειρηματικές μέθοδοι και άλλοι καθορισμένοι παράγοντες παραμένουν οι ίδιοι.Για ένα άτομο που θα επενδύσει σε ένα franchise, ο δικαιοδόχος καταβάλλει μια αρχική αμοιβή που καλύπτει τα δικαιώματα της επιχείρησης, και μόλις ξεκινήσει η επιχείρηση, καταβάλλεται τέλος αμοιβής στον δικαιοπάροχο. Αυτό υπολογίζεται με βάση ένα ποσοστό εκπτώσεις γίνονται και μπορούν να γίνονται μηνιαία, τριμηνιαία ή σε ετήσια βάση, ανάλογα με τους όρους που αναφέρονται.

Κατά την επιλογή ενός συστήματος franchise για επένδυση, ένα επιχειρηματικό πρόσωπο θα πρέπει να φροντίσει ότι ένα franchise:

 • Είναι ένα εμπορικό σήμα που είναι καλά αναγνωρισμένο
 • Κατάρτιση μπορεί να προσφερθεί στην ομάδα διαχείρισης
 • Προσφέρει αρχικές και συνεχείς στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης
 • Έχετε εξαιρετική ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Προσφέρει συνεχή γενική υποστήριξη

Η λειτουργία ως franchise έχει κάποια πλεονεκτήματα

 • Μείωση του κινδύνου μέσω της εμπειρίας και της γνώσης του δικαιοπάροχου
 • Συνεχής υποστήριξη μέσω διαφήμισης, συνεχής εκπαίδευση και αγορά εξοπλισμού και μάρκετινγκ
 • Η χρήση ενός γνωστού εμπορικού σήματος μειώνει τον φόρτο εργασίας στις στρατηγικές αναγνώρισης και μάρκετινγκ μάρκας.
 • Το βάρος της έρευνας και της ανάπτυξης μειώνεται καθώς μεταφέρεται στον δικαιοπάροχο
 • Λιγότερη οικονομική επιβάρυνση, καθώς τα περισσότερα franchise προσφέρουν επιλογές χρηματοδότησης. Οι τράπεζες είναι επίσης πιο πρόθυμες να δανείζουν σε γνωστά franchise.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα του franchising

 • Η διαδικασία εφαρμογής franchising μπορεί να είναι μακρά και κουραστική και οι απαιτήσεις για εξέταση μπορεί να είναι πολύ απαιτητικές.
 • Τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο δικαιοπάροχος μεταβιβάζονται στον δικαιοδόχο.
 • Ο δικαιοδόχος δεν είναι ανεξάρτητη επιχείρηση αλλά ελέγχεται από τον δικαιοπάροχο
 • Τα τέλη που σχετίζονται με franchising, όπως δικαιώματα εκμετάλλευσης, μπορεί να είναι υψηλά
 • Το κέρδος κατανέμεται μεταξύ του δικαιοπάροχου και του δικαιοδόχουΤι σημαίνει η αλυσίδα;

ΠΡΟΣ ΤΟ αλυσίδα είναι μια ομάδα ενός ή περισσότερων καταστημάτων που έχουν έναν ιδιοκτήτη. Αυτός ο τύπος επιχείρησης έχει το ίδιο όνομα, πωλεί το ίδιο προϊόν και ακολουθεί τις ίδιες πολιτικές. Αυτό σημαίνει ότι η αλυσίδα διατηρεί συνολικά έλεγχος κάθε καταστήματος.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα των καταστημάτων αλυσίδας λειτουργίας είναι:

 • Οι αλυσίδες διατηρούν πλήρη δικαιώματα ιδιοκτησίας
 • Υπάρχει οικονομία στη διαφήμιση καθώς δεν είναι απαραίτητο για κάθε υποκατάστημα να διαφημίζει
 • Είναι εύκολο να εντοπίσετε ένα μη κερδοφόρο υποκατάστημα και είτε να το κλείσετε είτε να το μετακινήσετε σε άλλη τοποθεσία
 • Οι αλυσίδες διατηρούν όλο το κέρδος, καθώς δεν υπάρχουν μεσάζοντες
 • Το κόστος διανομής είναι μικρότερο καθώς οι χονδρέμποροι εξαλείφονται
 • Ομοιομορφία στην τιμή

Ωστόσο, οι αλυσίδες έχουν κάποια μειονεκτήματα

 • Μπορεί να είναι δύσκολο να ασκήσετε έλεγχο σε όλες τις αλυσίδες
 • Η αλυσίδα φέρει όλο τον κίνδυνο καθώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να μεταβιβάζεται στους επενδυτές
 • Είναι ακριβό να διευθύνετε καταστήματα αλυσίδων

Ομοιότητες μεταξύ Franchise και Chain

 • Και οι δύο στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των κερδών
 • Και οι δύο έχουν ένα σύνολο πολιτικών και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται

Διαφορές μεταξύ Franchise Vs. Αλυσίδα

 1. Ιδιοκτησία στο Franchise Vs. Αλυσίδα

Ένα franchise πωλεί μεγάλα επιχειρηματικά στοιχεία όπως πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες, επιχειρηματικό λογότυπο και επιχειρηματικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο κάθε franchise έχει διαφορετικό ιδιοκτήτη.Ωστόσο, μια αλυσίδα επεκτείνεται μόνη της και διατηρεί πλήρως την κυριότητα της επιχείρησης.

 1. Κοινή χρήση κινδύνων

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος μοιράζεται μεταξύ του δικαιοπάροχου και του δικαιοδόχου, ενώ μια αλυσίδα αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους από μόνη της. 1. Διαμοιρασμός κερδών στο Franchise Vs. Αλυσίδα

Ενώ ένα franchise διαιρεί το κέρδος μεταξύ του franchiser και του franchisee, μια αλυσίδα διατηρεί όλο το κέρδος που πραγματοποιείται στην επιχείρηση.

 1. Επιχειρηματικός έλεγχος

Ένα franchise δεν έχει πλήρη έλεγχο της επιχείρησης και συνεργάζεται με τον δικαιοπάροχο, από την άλλη, μια αλυσίδα, έχει τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης.

 1. Επιχειρησιακά έξοδα στο Franchise Vs. Αλυσίδα

Τα έξοδα σε ένα franchise κατανέμονται μεταξύ του franchiser και του franchisee με το οποίο ο franchiser εκτελεί τις περισσότερες εργασίες που αφορούν το brand, όπως έξοδα μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μια αλυσίδα, από την άλλη πλευρά, επιβαρύνει όλα τα επιχειρησιακά έξοδα.

 1. Επιχειρηματικές πολιτικές που εμπλέκονται στο Franchise Vs. Αλυσίδα

Ενώ οι επιχειρηματικές πολιτικές σε ένα franchise όπως ευθύνες, διαδικασίες και δικαιώματα καθορίζονται από τον δικαιοπάροχο για να διασφαλιστεί η συνέπεια, μια αλυσίδα καθορίζει τους δικούς της επιχειρηματικούς κανόνες και πολιτικές.

Franchise vs. Chain: Πίνακας σύγκρισης

Περίληψη του Franchise εναντίον της αλυσίδας

Ένα επιχειρηματικό πρόσωπο που θα ήθελε να ξεκινήσει ή να επεκτείνει μια επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε ένα franchise και μια αλυσίδα, με βάση παράγοντες όπως η εξάπλωση των κινδύνων, το κόστος που συνεπάγεται η έναρξη μιας νέας επιχείρησης, η πλήρης διατήρηση ιδιοκτησίας επιχείρησης και τα μέσα για τον τρόπο επέκτασης μια επιχείρηση. Και τα δύο είναι ιδανικά επιχειρηματικά μοντέλα, με βάση την προτίμηση ενός ατόμου.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορές μεταξύ μηχανικής μάθησης και βαθιάς μάθησης

Τι είναι η μηχανική εκμάθηση; Η μηχανική μάθηση είναι ένα σύνολο μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προγραμμάτων υπολογιστών που μπορούν να μάθουν από παρατηρήσεις και να κάνουν προβλέψεις. Μηχανή

Διαφορά μεταξύ του Edge Computing και του κατανεμημένου υπολογισμού

Τα κατανεμημένα συστήματα είναι πανταχού παρόντα σε όλες τις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση, τον ακαδημαϊκό χώρο και το σπίτι. Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων,

Διαφορά μεταξύ αναδιπλούμενων smartphone και μη αναδιπλούμενων smartphone

Η πολυαναμενόμενη ιδέα των πτυσσόμενων smartphone πραγματοποιείται. Είναι γνωστό ότι η Samsung εργάζεται σε αναδιπλούμενη οθόνη για smartphone

Διαφορά μεταξύ της Βεδικής θρησκείας και του Ινδουισμού

Εισαγωγή Η Βεδική θρησκεία είναι η βάση του Ινδουισμού και οι πεποιθήσεις και τα τελετουργικά στον Ινδουισμό έχουν τις ρίζες τους στη Βεδική θρησκεία. Οι επιφανειακές διαφορές

Διαφορά μεταξύ Wii και Wii Motion Plus

Wii vs Wii Motion Plus Το Wii είναι μια κονσόλα παιχνιδιών έβδομης γενιάς από τη Nintendo. Είναι ο πρώτος που εμπορεύεται με επιτυχία το gaming με κίνηση

Διαφορά μεταξύ Podcast και Broadcast

Η πρόοδος των ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών καναλιών επέτρεψε ευκολότερους, ταχύτερους, αποτελεσματικούς και οικονομικούς τρόπους μετάδοσης πληροφοριών. Με την αντικατάσταση του