Διαφορά μεταξύ ERP και SAP

Κάθε επιχείρηση σε κάποιο σημείο απαιτεί κάποιο είδος συστήματος διαχείρισης για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών και τη διαχείριση όλων των πόρων εντός της επιχείρησης για την αποτελεσματική βελτίωση των συνολικών επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Η ιδέα είναι να εφαρμοστεί ένα σύστημα ολοκληρωμένων εφαρμογών για καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών και αυτοματοποίηση των περισσότερων λειτουργιών που σχετίζονται με την τεχνολογία, τις υπηρεσίες και τους ανθρώπινους πόρους. Η ιδέα είναι να αυξηθεί η παραγωγικότητα αυτοματοποιώντας επιχειρηματικές διαδικασίες προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά κόστη, τα έξοδα πληροφορικής και να παραδοθούν χρόνοι που διαφορετικά θα είχαν αποφευχθεί με χειροκίνητο χειρισμό διαδικασιών. Εν ολίγοις, οι επιχειρήσεις απαιτούν την εφαρμογή ενός συστήματος ERP (Enterprise Resource Planning) που θα αξιοποιεί τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πληροφορίες σχετικές με τον οργανισμό, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει την απόδοση. Η SAP είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λύσεων ERP στον κόσμο και ηγέτης της αγοράς σε εφαρμογές επιχειρηματικών διαδικασιών όπως ERP, CRM, SCM κ.λπ.Τι είναι το ERP;

Το ERP, συντομογραφία του Enterprise Resource Planning, είναι ένα λογισμικό διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών που επιτρέπει σε έναν οργανισμό να ενσωματώνει διάφορες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε ένα πλήρες σύστημα, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να βελτιωθεί η απόδοση μέσα σε έναν οργανισμό. Το λογισμικό ERP είναι βασικά μια σειρά ολοκληρωμένων εφαρμογών που έχουν σχεδιαστεί για τη διαχείριση των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής, της διαχείρισης αποθεμάτων και παραγγελιών, του ανθρώπινου δυναμικού και άλλων. Ενσωματώνει όλες αυτές τις βασικές λειτουργίες σε ένα κεντρικό σύστημα, προκειμένου να εξορθολογίσει τις διαδικασίες και τη ροή πληροφοριών σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό οργανισμό. Το αυτοματοποιημένο σύστημα ενσωματώνει τομείς όπως προγραμματισμός, απογραφή, αγορές, μάρκετινγκ και πωλήσεις, ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδότηση. Ο όρος ERP δεν είναι αυτονόητος και αναφέρεται σε έναν βιομηχανικό όρο για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν έναν οργανισμό να καταγράψει και να διαχειριστεί τα δεδομένα του που σχετίζονται με την τεχνολογία και τους ανθρώπινους πόρους. Εν ολίγοις, το ERP είναι μια τεχνολογία που αυτοματοποιεί τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού με σκοπό την εξάλειψη περιττών διαδικασιών και συστημάτων.Τι είναι το SAP;

Το SAP σημαίνει Συστήματα, Εφαρμογές και Προϊόντα στην Επεξεργασία Δεδομένων. Είναι ένας γερμανικός πολυεθνικός γίγαντας λογισμικού γνωστός για τη δημιουργία λογισμικού εταιρικού πόρου (ERP) για τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών και πελατειακών σχέσεων. Η SAP είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λύσεων ERP στον κόσμο και πρωτοπόρος στις επιχειρηματικές εφαρμογές. Η SAP παρέχει μια σειρά λογισμικών εφαρμογών επιχειρηματικής διαδικασίας που εφαρμόζονται σε μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για εφοδιαστική, διανομή, χρηματοοικονομικά και αποθέματα. Ενσωματώνει βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες σε διάφορες λειτουργίες με κάθε λειτουργία να συνδέεται με την αντίστοιχη ενότητα στο SAP. Οι ενότητες συλλέγουν και ενσωματώνουν δεδομένα από διαφορετικές πτυχές της επιχείρησης. Υπάρχουν διαφορετικές ενότητες SAP που μοιράζονται πληροφορίες σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα με βάση τις καθορισμένες διαδικασίες. Οι πιο εφαρμοσμένες ενότητες SAP είναι Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Πόρων (HRM), Πωλήσεις και Διανομή (SD), Διαχείριση Υλικού (MM), Σχεδιασμός Παραγωγής (PP), Διαχείριση Ποιότητας (QM), Χρηματοοικονομική Λογιστική (FI) και πολλά άλλα.Διαφορά μεταξύ ERP και SAP

Ορισμός των ERP και SAP

Το ERP σημαίνει Enterprise Resource Planning και είναι ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών που αυτοματοποιεί και ενσωματώνει όλες τις βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων με σκοπό τον εξορθολογισμό διαδικασιών και πληροφοριών σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το SAP (Συστήματα, Εφαρμογές και Προϊόντα στην Επεξεργασία Δεδομένων) μπορεί να αναφέρεται ως τα προϊόντα που προσφέρονται από την εταιρεία SAP AG. Η SAP είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λογισμικού ERP στον κόσμο.

Βασικά στοιχεία του ERP και του SAP

Το λογισμικό ERP είναι μια σειρά εφαρμογών επιχειρηματικής διαδικασίας που βοηθούν τις επιχειρήσεις να ενοποιήσουν τις βασικές λειτουργίες και τη ροή πληροφοριών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα για καλύτερη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών, μειώνοντας έτσι το διοικητικό κόστος που διαφορετικά θα είχε προκύψει με το χειρισμό μη αυτόματων διαδικασιών. Η SAP είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δημιουργεί λογισμικό διαχείρισης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ERP.

Εφαρμογή ERP και SAP

Το ERP είναι ένα υπερσύνολο του SAP, ενώ το SAP είναι μια προσφορά λογισμικού Tier 1 ERP. Το ERP μοιάζει περισσότερο με μια μεθοδολογία που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων για τη σύνδεση των εφαρμογών σε μία αρχιτεκτονική που βασίζεται σε λειτουργίες. Το ERP βοηθά έναν οργανισμό να διαχειριστεί και να ενοποιήσει τη συνολική του απόδοση σε διάφορες λειτουργίες. Το SAP είναι απλώς ένα εργαλείο ERP.Ενότητες ERP και SAP

Τα SAP και ERP χρησιμοποιούνται συχνά συγχρόνως επειδή το SAP θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές συστημάτων ERP στον κόσμο. Το κύριο χαρακτηριστικό του ERP είναι ότι όλες οι εφαρμογές εντός ενός οργανισμού μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων πληροφοριών και διαδικασιών, η οποία εξαλείφει την ανάγκη συλλογής δεδομένων από πολλά συστήματα, καθιστώντας έτσι τις επιχειρηματικές διαδικασίες απλούστερες και αποδοτικές. Η SAP διαθέτει ενότητες που διαχειρίζονται διάφορες λειτουργίες εντός ενός οργανισμού. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

ERP εναντίον SAP: Διάγραμμα σύγκρισης

Περίληψη ERP Vs. ΧΥΜΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

Το ERP είναι μια σειρά λογισμικών εφαρμογών επιχειρηματικών διαδικασιών που αναπτύχθηκαν από τον πολυεθνικό γίγαντα λογισμικού SAP SE, ο οποίος ενσωματώνει τις βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης εντός ενός οργανισμού. Η ιδέα είναι να παρέχεται στις επιχειρήσεις μια πλατφόρμα που θα τους επέτρεπε να διατηρούν μια ενιαία βάση δεδομένων για δεδομένα που σχετίζονται με μια ποικιλία επιχειρηματικών λειτουργιών με προσιτό τρόπο. Η ιδέα πίσω από ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο διαχείρισης επιχειρήσεων είναι να σώσουμε τις επιχειρήσεις από αναποτελεσματικές λειτουργίες και δαπανηρές διαδικασίες. Η SAP είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λύσεων ERP στον κόσμο και πρωτοπόρος στις επιχειρηματικές εφαρμογές. Το ERP μοιάζει περισσότερο με μια μεθοδολογία με ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων που ενοποιούν διάφορες εφαρμογές μιας επιχείρησης σε έναν μόνο τομέα, ενώ η SAP είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους συστημάτων ERP στον κόσμο.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ κράμπας ποδιών και θρόμβου αίματος κατά την εγκυμοσύνη

Τι είναι η κράμπες στα πόδια και ο θρόμβος αίματος κατά την εγκυμοσύνη; Βασικά, ένας θρόμβος αίματος εμφανίζεται σε μια βαθιά φλέβα των ποδιών στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ονομάζεται βαθιά φλέβα

Διαφορά μεταξύ μοκασίνων και φραντζολών

Moccasins vs Loafers Οι μοκασίνες και loafers είναι διαφορετικοί τύποι παπουτσιών. Μια μοκασίνι είναι ένα παπούτσι που είναι φτιαγμένο από δέρμα ελαφιού ή οποιοδήποτε μαλακό δέρμα. Αποτελείται από ένα

Διαφορά μεταξύ σταθερού και μόνο

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις έννοιες του προγραμματισμού C # πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του κώδικα. Πριν προχωρήσουμε στις διαφορές μεταξύ const και

Διαφορά μεταξύ πνευματικών δικαιωμάτων και διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Πνευματικά δικαιώματα έναντι διπλώματος ευρεσιτεχνίας Όλοι γνωρίζουμε ότι και τα δύο, «πνευματικά δικαιώματα» και «δίπλωμα ευρεσιτεχνίας» προορίζονται να προστατεύσουν τα δικαιώματα των δημιουργών και των εφευρετών, στις πνευματικές τους ιδιότητες.

Διαφορά μεταξύ σκόνης σκόρδου και αλατιού σκόρδου

Σκόρδο σκόνης έναντι αλατιού σκόρδου Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτόν τον πλανήτη τρώγοντας τρόφιμα που είναι άγευστα. Οι γευστικοί μας φακοί θα ήταν λιγότερο λειτουργικοί αν δεν γευτούν

Διαφορά μεταξύ εμπιστοσύνης και υπερβολικής εμπιστοσύνης

Όπως και η εμπιστοσύνη, το πιο υπερβολικό αντίτιμο, η υπερβολική εμπιστοσύνη, συνεπάγεται την έκφραση του εαυτού μας αρκετά άνετα. Προφανώς, και οι δύο ασχολούνται με το να είμαστε σίγουροι