Διαφορά μεταξύ CA και ACCA

Η Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών (ACCA) και Ορκωτών Λογιστών (CA) και οι δύο συνδέονται με τη λογιστική.

Τι είναι οι Ορκωτοί Λογιστές (CA);Το Chattered Accountants (CA) είναι μια πιστοποίηση που απονέμεται σε άτομα με προσόντα στη λογιστική. Τα άτομα που έχουν λάβει αυτήν την πιστοποίηση μπορούν να προσφέρουν λογιστικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν: φορολογία, έλεγχος, οικονομική διαχείριση και γενική διαχείριση της επιχείρησης.Για να παραμείνει, το ινστιτούτο των ορκωτών λογιστών απαιτεί από τα μέλη του να συνεχίσουν με ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στον δυναμικό κόσμο των επιχειρήσεων.

Τι είναι η Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών (ACCA);

Το ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) είναι μια παγκόσμια ένωση επαγγελματιών λογιστών, η οποία έχει την έδρα της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σώμα έχει αναπτυχθεί τρομερά για να ασκήσει την επιρροή του σε παγκόσμιο επίπεδο με μέλη σε όλα τα μέρη του κόσμου.Τα μέλη πρέπει να έχουν λογιστικά προσόντα και πρακτική εργασιακή εμπειρία προτού χειριστούν τα προσόντα ACCA για να μπορέσουν να εγγραφούν ως μέλη του συλλόγου.

Διαφορά μεταξύ CA και ACCA

θεμέλιο

Μία από τις κύριες διαφορές μεταξύ CA και ACCA είναι οι περίοδοι ίδρυσής τους. Η ACCA ιδρύθηκε το 1904, πράγμα που σημαίνει ότι ο σύλλογος λειτουργεί εδώ και 114 χρόνια, καθιστώντας τον έναν από τους παλαιότερους λογιστικούς οργανισμούς στον κόσμο.Η ACCA έχει την έδρα της στο Λονδίνο με την κύρια διοικητική της έδρα στη Γλασκόβη της Σκωτίας. Εκτός αυτού, η ένωση λειτουργεί με τη χρήση ενός δικτύου 100 γραφείων με περισσότερους από 7.200 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο.

Η πιστοποίηση Chartered Accountants (CA) ιδρύθηκε αρχικά το 1854 από ορκωτούς λογιστές. Η πρωταρχική εντολή των μελών είναι να προσφέρουν τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Επαγγελματική πρακτική

Τα μέλη του ACCA είναι ειδικευμένοι λογιστές που μπορεί να έχουν την πρακτική τους για μερικά χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να εγγράψουν τις φορολογικές και ελεγκτικές εταιρείες τους όπου ασκούν τον επαγγελματισμό τους υπό την καθοδήγηση του σώματος.

Οι ορκωτοί λογιστές θεωρούνται λογιστές προς ενοικίαση όπου παρέχουν υπηρεσίες βάσει αμοιβών για οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ορισμένες από τις λειτουργίες των ορκωτών λογιστών στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνουν τη διαχείριση πλούτου μιας εταιρείας ή ενός ατόμου και τη συνολική οικονομική εποπτεία μιας οντότητας.

Η εμπειρογνωμοσύνη και η εμπειρία των ορκωτών λογιστών τείνουν να περιστρέφονται γύρω από τις επιχειρηματικές λειτουργίες, γεγονός που τους καθιστά υψηλότερες πιθανότητες ανοδικής κινητικότητας και επικερδείς μισθούς που σχετίζονται με την υψηλή ζήτηση.

Ιδιότητα μέλους

Η ιδιότητα μέλους των Chartered Accountants (CA) και του ACCA είναι σημαντικά διαφορετική. Οι τρέχουσες στατιστικές δείχνουν ότι ο οργανισμός είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο προσόν στον κόσμο με περισσότερα από 500.000 μέλη και μαθητές σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, ο οργανισμός έχει τις ρίζες του σε 170 χώρες.

Από την άλλη πλευρά, τα μέλη που έχουν λάβει πιστοποίηση για την πρακτική της λογιστικής ως ορκωτοί λογιστές αυξάνονται σταθερά.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας διαθέτουν τα αντίστοιχα Ινστιτούτα Ορκωτών Λογιστών με σημαντικό αριθμό μελών σε κάθε ίδρυμα. Για παράδειγμα, το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αυστραλίας έχει 61.000 μέλη και το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και της Ουαλίας έχει περισσότερα από 147.000 μέλη.

Προσόν

Για να είστε μέλος είτε των Chartered Accountants (CA) είτε της Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), πρέπει να τηρείται ένα συγκεκριμένο κριτήριο επιλεξιμότητας. Μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις είναι ότι ένα άτομο πρέπει να έχει επαγγελματική κατάρτιση στη λογιστική.

Ωστόσο, για να είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών της Αυστραλίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας και άλλων χωρών της Κοινοπολιτείας, απαιτείται κάποιος να ολοκληρώσει το «Πρόγραμμα Ορκωτών Λογιστών». Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταπτυχιακό δίπλωμα ορκωτών λογιστών και 450 ημέρες πρακτικής εμπειρία που καθοδηγείται από τον Ορκωτό Λογιστή (CA).

Για να συμμετάσχετε στην Ένωση Ορκωτών Ορκωτών Λογιστών (ACCA), απαιτείται κάποιος να διαθέτει επαγγελματικό ίδρυμα στη λογιστική, κατά προτίμηση πτυχίο πανεπιστημίου στη λογιστική και δύο τμήματα των εξετάσεων ACCA. Επιπλέον, απαιτείται τριετής επαγγελματική εμπειρία για να μπορεί κάποιος να είναι επιλέξιμος για εγγραφή.

Διεθνής προτίμηση

Παρόλο που τόσο η CA όσο και η ACCA έχουν μέλη με παρόμοιες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη στις λογιστικές αρχές, η προτίμησή τους στην αγορά διαφέρει σημαντικά λόγω των μεθόδων πιστοποίησης.

Σημαντικές λογιστικές εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες περιλαμβάνουν τους Ernst & Young, Deloitte & Touché, Arthur Anderson και KPMG, μεταξύ άλλων, προτιμούν μέλη που έχουν περάσει από το πρόγραμμα Chartered Accountants επειδή είναι μια αυστηρή πορεία.

Το πρόγραμμα είναι γνωστό ότι παρέχει στους υποψηφίους κορυφαία εκπαίδευση και γνώση στον κλάδο, η οποία έχει σχεδιαστεί για να τους στέλνει μπροστά από το πακέτο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μέλη του ACCA κατατάσσονται χαμηλά στη λίστα προτιμήσεων. Ορισμένα ιδρύματα προτιμούν υποψηφίους που είναι μέλη αυτής της ένωσης, ενώ άλλες χώρες έχουν διαρθρώσει τις λογιστικές τους πολιτικές έτσι ώστε να ευνοούν μόνο τα μέλη του ACCA.

Διαφορά γνώσης

Παρόλο που η πιστοποίηση CA και είναι μέλος του ACCA απαριθμεί έναν ως εμπειρογνώμονα στη φορολογία, τον έλεγχο και τη διαχείριση του πλούτου, το μοντέλο δημιουργίας ενός ως ναυλωμένου και πιστοποιημένου μέλους του ACCA προτιμάται σε ορισμένες χώρες, επειδή παρέχει πρόσθετες γνώσεις σχετικά με την αποδεκτή λογιστική στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχές (GAAP).

Επιπλέον, ένα μέλος της ACCA διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε διεθνείς λογιστικούς νόμους που διέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα οποία θέτουν έναν υποψήφιο επιλέξιμο για εργασία σε Πολυεθνικές Εταιρίες ή διεθνείς πελάτες.

Διαφορά μεταξύ CA και ACCA

CA VERSUS ACCA

Συνοπτικές σημειώσεις

  • Chartered Accountants (CA) είναι μια πιστοποίηση που απονέμεται σε λογιστές με λογιστικά προσόντα που έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα του ορκωτού λογιστή, το οποίο περιλαμβάνει μεταπτυχιακό δίπλωμα και καθορισμένη εργασιακή εμπειρία.
  • Το Association of Chartered Certified Accounts είναι ένας οργανισμός που έχει τα μέλη του προερχόμενα από επαγγελματίες λογιστές που υποβάλλονται σε προγράμματα προσόντων και εργάζονται υπό στενή επίβλεψη του συλλόγου.
  • Άλλες διαφορές μεταξύ CA και ACCA περιλαμβάνουν το έτος ίδρυσης, την επαγγελματική πρακτική, την ιδιότητα μέλους, τα προσόντα, τη γενική προτίμηση και τις διαφορές γνώσεων μεταξύ άλλων.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορά μεταξύ σλιπ μπόξερ και κορμούς

Καθώς τα ρούχα συνεχίζουν να εξελίσσονται, τα εσώρουχα έχουν επίσης εξελιχθεί από το παρελθόν, από τη χρήση των loincloths. Η διαφήμιση των εσώρουχων έχει γίνει περισσότερο

Διαφορά μεταξύ αλλοτρίωσης και επανάληψης

Η αλληλογραφία και η επανάληψη βρίσκονται δίπλα-δίπλα στον λογοτεχνικό κόσμο. Το Alliteration δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους ήχους με λέξεις, ενώ η επανάληψη εμπλέκεται

Διαφορά μεταξύ του ξενοδοχείου πέντε αστέρων και του ξενοδοχείου επτά αστέρων

Five Star Hotel εναντίον Seven Star Hotel Για πολύ καιρό, τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων είναι γνωστά ως τα πιο πολυτελή. Τώρα, πολλά ξενοδοχεία έχουν βραβευτεί

Διαφορά μεταξύ παραγωγής και αποτελέσματος

Συχνά χρησιμοποιούνται διάφορες ορολογίες σε πεδία έρευνας, παρακολούθησης και αξιολόγησης, όπως εισροές, αποτελέσματα, αποτελέσματα και ακόμη και αντίκτυπος. Είναι σημαντικό να

Διαφορά μεταξύ Nvidia GT και GS

Οι λάτρεις των Nvidia GT εναντίον GS και οι παίκτες κάνουν πραγματικά μεγάλη αναστάτωση για τις κάρτες γραφικών τους. Θέλουν απόδοση και θέλουν τα φύλλα τους να είναι γρήγορα. Ωστόσο, η τιμή

Διαφορά μεταξύ της απόδοσης και του ποσοστού κουπονιού

Οι όροι τραπεζικής απόδοσης και χρηματοδότησης με απόδοση κουπονιού μπορεί να προκαλούν σύγχυση κατά περιόδους, ειδικά όταν κάποιος έχει πολύ περιορισμένη ή καθόλου εμπειρία με ένα φαινομενικά ατελείωτο