Διαφορά μεταξύ επωνυμίας και εμπορικού σήματος

Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται κατά την έναρξη μιας επιχείρησης, μερικές από τις οποίες λαμβάνονται πριν και μετά την έναρξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ των περισσότερων ουσιώδης Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν την επιλογή α μάρκα όνομα. Παρόλο που πολλά άτομα ενδέχεται να μην κάνουν διάκριση μεταξύ της μάρκας και του εμπορικού σήματος, είναι διαφορετικά με διάφορους τρόπους.Τι είναι ένα εμπορικό σήμα;

Αυτό είναι ένα όνομα που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μια εταιρεία που προκαλεί θετικές εικόνες και συναισθήματα στον καταναλωτή. Τα στοιχεία που εμπλέκονται σε μια μάρκα περιλαμβάνουν προσωπικότητα, κουλτούρα, ταυτότητα, εικόνα, χαρακτήρα, φήμη και ουσία. Η αξία μιας μάρκας καθορίζεται επομένως από τα ονομαζόμενα στοιχεία. Λόγω της σημασίας του, τα εμπορικά σήματα προστατεύονται συχνά από τις αντίστοιχες εταιρείες, αποτυχία στην οποία τα στοιχεία της μάρκας μπορούν να είναι ελεύθερα μεταχειρισμένος από άλλους ανθρώπους. Αν και ένα εμπορικό σήμα δεν παρέχει καμία νομική προστασία από εξωτερική χρήση, προσφέρει μια αντιληπτή αξία που μπορεί να προσφέρει μόνο η επωνυμία, για να μην αναφέρουμε την αναγνώριση.Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Πρόκειται για καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή επωνυμία, λογότυπο, χρώμα, ήχο ή σύνθημα που βασικά προσδιορίζει μια εταιρεία στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. Ο κύριος σκοπός του α εμπορικό σήμα είναι η νομική προστασία που παρέχει μια εταιρεία και ως εκ τούτου μπορεί να κινήσει νομική δράση εναντίον ενός ατόμου που χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα χωρίς έγκριση. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη νομική προστασία λέξεων, εμπορικών σημάτων, υπογραφών, χρωμάτων, κινήσεων, συσκευασίας και ήχων, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.Εκτός από τα νομικά οφέλη που αποκτήθηκαν από ένα εμπορικό σήμα, άλλα οφέλη περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών, την προώθηση της καλής θέλησης, την καλύτερη ανάπτυξη της μάρκας, για να μην αναφέρουμε τη δυνατότητα διάκρισης του εμπορικού σήματος μεταξύ άλλων παρόμοιων εμπορικών σημάτων. Είναι επομένως σημαντικό έρευνα σε επωνυμίες πριν από τη χρήση για την αποφυγή νομικής δράσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εμπλέκονται εμπορικά σήματα.

Ομοιότητες μεταξύ επωνυμίας και εμπορικού σήματος

  • Και οι δύο ασχολούνται με την παροχή ταυτότητας και επωνυμίας στις επιχειρήσεις

Διαφορές μεταξύ επωνυμίας και εμπορικού σήματος

Ορισμός

Η επωνυμία στην οποία αναφέρεται είναι ένα όνομα που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από μια εταιρεία που προκαλεί θετικές εικόνες και συναισθήματα στον καταναλωτή. Από την άλλη πλευρά, το εμπορικό σήμα αναφέρεται σε καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα, λογότυπο, χρώμα, ήχο ή σλόγκαν που βασικά προσδιορίζει μια εταιρεία στις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της.

Νομική προστασία

Ενώ μια επωνυμία έχει οποιαδήποτε νομική προστασία έναντι της χρήσης από άλλα άτομα, ένα εμπορικό σήμα έχει νομική προστασία έναντι της χρήσης από άλλα άτομα.Πεδίο εφαρμογής

Αν και δεν είναι όλες οι μάρκες εμπορικά σήματα, όλα τα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα.

Επωνυμία έναντι εμπορικού σήματος: Πίνακας σύγκρισης

Περίληψη επωνυμίας έναντι εμπορικού σήματος

Ενώ η επωνυμία αναφέρεται είναι ένα όνομα που σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται από μια εταιρεία που προκαλεί θετικές εικόνες και συναισθήματα στον καταναλωτή, το εμπορικό σήμα αναφέρεται σε καταχωρισμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα, λογότυπο, χρώμα, ήχο ή σύνθημα που βασικά προσδιορίζει μια εταιρεία τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα της. Είναι σημαντικό τα εμπορικά σήματα να απολαμβάνουν οφέλη νομικής προστασίας.

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Διαφορές μεταξύ εφοδιαστικής και εφοδιαστικής αλυσίδας

Η διαχείριση της εφοδιαστικής και της αλυσίδας εφοδιασμού είναι ορισμένοι όροι που είναι διαδεδομένοι και έχουν χρησιμοποιηθεί στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων και σε άλλους τομείς που περιλαμβάνουν πολλούς

Διαφορά μεταξύ Djia και S&P 500

Djia vs S&P 500 Το Djia ή το Dow Jones Industrial Average είναι ένας από τους πολλούς δημοφιλείς δείκτες χρηματιστηρίου που δημιουργήθηκαν από τον Charles Dow, τον συνιδρυτή της Dow Jones &

Διαφορά μεταξύ καθοδήγησης και καθοδήγησης

Η καθοδήγηση και η καθοδήγηση είναι και οι δύο δραστηριότητες προσανατολισμένες στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι προσφέρουν την καθοδήγηση ή την καθοδήγηση και οι άνθρωποι λαμβάνουν την καθοδήγηση ή την καθοδήγηση. Μπορεί ένα

Διαφορά μεταξύ ωκεανού και λίμνης

Ocean vs Lake Oceans και λίμνες είναι μεγάλα υδάτινα σώματα. Οι ωκεανοί καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση από τις λίμνες. Αν και οι ωκεανοί και οι λίμνες είναι μεγάλα υδάτινα σώματα, έχουν πολλά

Διαφορά μεταξύ μιας ατομικής βόμβας και μιας βόμβας υδρογόνου

Η δημιουργία όπλων μαζικής καταστροφής συνεχίζει να εξαπλώνει τον παγκόσμιο φόβο για τις επικίνδυνες επιπτώσεις και τη μαζική περιβαλλοντική καταστροφή. Η χρήση του πυρηνικού

Διαφορά μεταξύ καλλιεργητών και ντους

Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του χαλαρού και του όρθιου μήκους του φαλλού. Μερικοί φαλλοί ανδρών επεκτείνονται σημαντικά σε μήκος σε όρθια κατάσταση, σε σύγκριση με το